Samokontrola w cukrzycy

Samokontrola w cukrzycy odgrywa istotną rolę w prawidłowej opiece diabetologicznej. Jest to zespół zachowań, dzięki którym można samodzielnie kontrolować stan swojego zdrowia oraz skuteczność leczenia. Pomaga zrozumieć jak leki, dieta i aktywność fizyczna wpływają na stężenie glukozy we krwi.

          Do samokontroli zaliczamy regularne pomiary stężenia cukru, przestrzeganie zaleceń lekarskich odnośnie sposobów leczenia i żywienia, szczególnie pielęgnację stóp oraz systematyczne  badania wzroku. Przestrzeganie zasad samokontroli pozwoli na normalne funkcjonowanie oraz zmniejszenie ryzyka powikłań.

Samokontrola ma na celu:

-uzyskanie prawidłowych wartości glikemii;

-zmniejszenie ryzyka powikłań;

-zapewnienie bezpieczeństwa wahań cukru (hipoglikemii);

-pomoc zespołowi terapeutycznemu w doborze leku i jego dawki;

-poprawę stanu zdrowia                               .

Regularna samokontrola jest niezbędna nie tylko podczas leczenia insuliną, ale także  wskazana w  przypadku leczenia lekami doustnymi bądź samą dietą.

 

Zasady obowiązujące podczas mierzenia glukozy glukometrem:

-ręce powinny być umyte ciepłą wodą z mydłem (dezynfekcja) i osuszone;

-glukometr skalibrowany z właściwymi  i ważnymi  paskami testowymi;

-ważne jest także przechowywanie pasków w zamkniętej fiolce, po otwarciu której skraca się termin ważności do 90 dni;

-igły do nakłuwacza  są jednorazowe;

-nakłucie opuszki palca winno być w odpowiednim miejscu i o właściwej głębokości, aby nie wyciskać krwi (kropla krwi ma sama wypłynąć);

-w przypadku glukometru, gdzie krew nakłada się na pasek testowy niezbędne jest czyszczenie pola, gdzie krew może przedostać się na sprzęt;

-korzystanie z glukometrów kalibrujących wyniki do osocza (w przypadku kalibrujących wyniki do krwi pełnej należy zastosować przelicznik x 1,11)

-mierzenie glikemii stosując profil lub półprofil czyli nie tylko na czczo ale 1,5-do 2 godz. po posiłkach;

-utylizacja odpadów.

 

 Sprawdzenie wyrównania cukrzycy w postaci wykonania badania HbA1c pozwoli ocenić czy nasza samokontrola jest właściwa. Normy w zależności od wieku i długości trwania choroby pozwolą ocenić, czy stosowana terapia jest skuteczna .

        Cukrzyca u każdego pacjenta przebiega w inny sposób i różne mogą  być odczucia z nią związane. Każdorazowo edukacja powinna być indywidualnie dopasowana wg potrzeb i skutków. Jednak fakt edukacji i reedukacji bez względu na rodzaj cukrzycy i czas trwania, bez względu na charakter leczenia i wsparcie rodziny powinien skutkować jak największym zaangażowaniem pacjenta w poprawę stanu zdrowia. Motywacja i skuteczne dążenie do wyznaczonego celu, pozytywne psychiczne nastawienie do samej choroby, terapii i zaufanie do personelu medycznego to bardzo ważny element skutecznej edukacji pacjenta i jego bliskich. Najcenniejszym elementem tej edukacji powinna być profilaktyka prowadzona na szeroką skalę - jest dużo tańsza od leczenia. Może przyjdzie czas, kiedy rola edukacji będzie mogła być bardziej doceniona jako metoda zwalczania cichych epidemii.

 

08 września 2017

Copyright © 2017 : Krawnet

Dostępność produktu

 

System do monitorowania stężenia glukozy Cera-Chek 1Code jest dostępny na terenie całego kraju. Pacjenci, którzy rozpoczynają terapię mogą otrzymać system Cera-Chek 1Code w aptece podczas realizacji pierwszej recepty na paski Cera-Chek 1Code. System Cera-Chek 1Code można również zakupić, w przystępnej cenie w sklepach zaopatrzenia medycznego.

Refundacja

 

Testy paskowe Cera-Chek 1Code znajdują się na liście leków refundowanych z dnia 01.05.2018 r w cenach:

- 30% odpłatności - 11,16 pln,

- ryczałt - 3,20 pln

 

Kontakt

 

Infolinia 800 401 061
pon-pt, godz 8.00-16.00 połączenie bezpłatne

Pomoc techn. 12 345 06 14
pon-pt, godz 8.00-16.00
koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora